v ä l k o m m e n
v e r k s t a d & b u t i k
g a l l e r i
k o n t a k t
a k t u e l l t
   
Tålig stengodskeramik med en enkel vit glasyr, eller härliga lergodsfat i mustiga färger.

Jag väljer lera efter det uttryck jag söker, svart , vit, röd, eller gul, det finns många varianter och det är leran jag gillar! 

Formerna och mönstren är både traditionella och nytänkande. Det blir föremål att glädjas åt varje dag!