v ä l k o m m e n
v e r k s t a d & b u t i k
g a l l e r i
k o n t a k t
a k t u e l l t
 

        

urval av butiker som säljer mina saker:

Iris hantverk Stockholm
Skansenbutiken, Stockholm
Tirups örtagård, Staffanstorp
Styragården, Väckelsång
Karla konsthantverk Helsingborg
Hantverket Öregrund


gilla på facebook:
karins keramik verkstad och butiköppet  :tillsvidare uppdateras det på Facebook, eller ring om du undrar..:

karins keramik verkstad & butik

eller ring: 070 677 88 35
anmäl dig till kursstart, löpande start ... för info ring: 070 - 677 88 35!